Yeşil Teknolojiler

Yeşil teknolojiler, enerji üretiminden zehirsiz temizlik malzemeleri geliştirmeye kadar sürekli gelişen yöntem ve materyalleri kapsar.

Sürekli değişen bu alanda önemli bazı başlıklar şunları içerir:

Sürdürülebilirlik – Toplumun gereksinmelerini karşılarken kesin olarak belirlenmemiş bir gelecekte de doğal kaynakların korunması için onların yenilenme hızını aşmayan bir üretim tarzını benimsemek. Böylece gelecek kuşakların kendi ihtiyaçlarını karşılamak için gereken kaynaklara ulaşabilme hakkı ellerinden alınmamış olur.

Beşikten beşiğe tasarım – Ürünleri “beşikten mezara” anlayışıyla tasarlamaktan ötesine geçip tamamen geri dönüşüm ve yeniden kullanıma yönelik ürünler yaratmak.

Kaynak tüketiminin azaltılması –  Üretim ve tüketim kalıplarını değiştirerek atık ve kirliliğin azaltmak.

İnovasyon: Fosil yakıt olsun, yoğun kimyasallı tarım olsun, insan sağlığına ve çevreye zarar verdiği bilinen mevcut teknolojilere alternatifler geliştirmek.

Ekonomik sürdürülebilirlik – Çevreye yararlı teknolojiler etrafında ekonomik bir çekim alanı yaratarak uygulanabilir olmalarını sağlamak ve ortaya yeni iş alanları çıkarmak.

Yeşil teknolojiler şu başlıkları kapsar :

Enerji

Yeni yakıtlar, yeni enerji üretim yöntemleri  geliştirilmesi, enerji verimliliğinin artırılması.

Yeşil binalar

Binaların yapımında kullanılan malzemelerden binanın yer seçimine kadar her şeyi içeren bir konudur.

Çevresel bakımdan tercih edilen satın alma

Üretim yöntemleri ve içeriği bakımından çevre üzerindeki etkisi en düşük düzeyde olan ürünlerin tercih edilmesidir.

Yeşil Kimya

Kimyasal ürünlerin buluş, tasarım ve üretiminde zararlı maddelerin kullanımı ve ortaya çıkışını azaltma veya tamamen ortadan kaldırmayı içerir.

X
X