Uluslararası Topluluk Destekli Tarım Ağı’nın (Urgenci) üyeleri ve dostlarıyla paylaştığı dayanışma mesajı:

Judith Hitchman, 17 Mart, Uluslararası Urgenci komitesi adına

Sevgili Urgenci üyeleri ve arkadaşlar,

Covid19 virüsü küresel düzlemde hızla yayılıyor ve bazı ülkelerde diğerlerinden daha fazla olmak üzere, hepimizin hayatını etkiliyor.

Bu salgın bizleri, gıda sistemlerimizin yanı sıra, küresel politik ve ekonomik sistemimizle ilgili kolektif değerlendirmelere de yöneltiyor.

Virüsün etkileri birçok kişi için ciddi düzeyde olmasa da, tanıların konması ve en savunmasız durumda olanların korunması için güçlü önlemler alınması gerekiyor. Herkes için sağlık güvencesi ve sosyal devlet uygulamalarının olduğu ülkelerde daha az olumsuz sonuç görülebilir. Bunların olmadığı ülkelerde ise birçok kişi doktorlara ulaşma olanağı bulamayacak, bu da virüsün yayılmaya devam etmesine katkıda bulunabilecektir. Ayrıca herkesin tedavi için hastanelere gitme imkanı da olmayacaktır. Okulların kapatılması da bazı ülkelerde çocukları, her gün yiyebildikleri tek öğünden mahrum bırakabilir…

Üstelik, önlem olarak işyerleri ve dükkanların kapatılmasının zorunlu kılındığı bölgelerde bazı insanlar yiyecek ve kira gibi masraflarını, dolayısıyla yaşamsal ihtiyaçlarını karşılayacak maddi güce sahip olmayabilir. Bu tür kapatma önlemleri en çok, sözleşmesiz veya bağımsız çalışanlar gibi, güvenceden yoksun işlerle geçimini sağlayanları etkileyecektir.

Genel sağlık güvencesinin, tıpkı gıda ve beslenme hakkı gibi temel bir hak olduğunu düşünüyoruz. Aynı zamanda, ücretli hastalık izin hakkının yanı sıra, Evrensel Temel Gelir veya asgari geçim ücreti güvencesi gibi uygulamaların, şu anki durumun hafifletilmesine büyük katkı sağlayacağına inanıyoruz.

Bir yandan da birçok ülkede üreticileri etkileyen iklim felaketleri ortaya çıktı. Örneğin, Fransa’nın Bask bölgesinde birçok kişi taşınabilir seralarını kaybetti, İngiltere’nin bazı bölgelerinde de şiddetli seller oldu.

Çin’de ise, ülkedeki kapatılma önlemleri nedeniyle hayatın kısmen durduğu bir dönemde, ürettikleri sağlıklı gıdalara olan talebin artmasıyla, topluluk destekli tarım yapan çiftçilerimizin ne kadar zorlandıklarını biliyoruz.

Topluluk destekli tarımın en temel unsurlarından biri dayanışmadır: tüketiciler ve üreticiler arasında, tüketicilerin kendi aralarında ve bir TDT grubunun bütün üyeleri arasında, her konuda dayanışma.

Bu zor zamanlarda değerlerimiz ve ilkelerimize uygun davranmamız ve birbirimize destek olmamız her zamankinden daha gerekli. Bütün üyelerimizle dayanışma içindeyiz; sevdiklerinizle birlikte güvende olmanızı, diğer insan haklarınızla birlikte gıdaya ve sağlık hizmetlerine erişim haklarınızın korunmasını diliyoruz. Bu koronavirüs krizinin birbirimize destek olmamıza, omuz omuza verip yaşam alanlarımızı, toprağımızı, tohumlarımızı, suyumuzu ve sağlığımızı korumamıza vesile olmasını umuyoruz.

Urgenci olarak 12 Mart’tan bu yana, bütün yüz yüze toplantılarımızı, katılımcılarımızın hayatlarını tehlikeye atmayacağımız kesinleşene kadar ertelemiş bulunuyoruz.

http://urgenci.net/message-of-solidarity-with-urgenci-memb…/

https://urgenci.net/…/message-de-solidarite-avec-les-membr…/

X
X