Gıdamız Geleceğimiz | Tahtacıörencik ve Ötesi

Sürdürülebilir Yaşam Derneği, Dört Mevsim Ekolojik Yaşam Derneği ve Tahtacıörencik Köyü Güzelleştirme Yardımlaşma ve Kalkındırma Derneği, Ankara’nın Güdül İlçesi Tahtacıörencik köyünde, Birleşmiş Milletler Kalkınma Programı Küresel Çevre Fonu Küçük Destek Programı’nın (SGP-GEF) desteğiyle, odağında yerel çiftçi ve üreticilerin olduğu bir proje yürütmeye başladılar: Krizler Döneminde Dayanıklı Gıda Sistemleri Oluşturmak: Tahtacıörencik ve Ötesi | Gıdamız Geleceğimiz. Çalışmalarımızdaki öncelikli amacımız tüketicilerin ve gıda topluluklarının yöre çiftçileriyle temasını artırarak, doğa ve insan dostu tarım uygulamalarının yaygınlaşmasını sağlamak.

Günümüzün endüstriyel üretim ve tüketim sistemleri birçok yakıcı soruna sebep oluyor: Doğal çevrenin tahribatı, tarımsal mirasın kaybı, topraklarımızın verimsizleşmesi, temiz gıdaya erişim zorluğu, gıdanın birincil üretimden tüketime kadarki süreçte yarattığı karbon salımları, sosyal adaletsizlik, sağlık maliyetleri ve diğerleri. Bizler bu projemiz ile, küçük ölçekli ekolojik çiftçiliği desteklemeyi, kompost yapımı ile toprakları verimli hale getirmeyi ve kısa tedarik zincirlerine dayalı ‘agroekolojik’ bir gıda sistemi yönünde kolektif adımlar atmayı hedefliyoruz. 

Projemiz Tahtacıörencik Köyü ve Süvari Çayı vadisinde gelişmekte olan agroekolojik üretim ve tedarik çalışmalarının artmasını, içinden geçtiğimiz pandemi krizi, karşı karşıya olduğumuz iklim krizi ve olası sosyoekonomik krizler karşısında tarımsal üretim ve dağıtım etkinliklerini dayanıklı hale getirmeyi ve bu alanda yerel gıda politikasına ilişkin öneriler oluşturmayı amaçlıyor.

Tahtacıörencik Doğal Yaşam Kolektifi (TADYA) üreticilerinin doğal çevreyi gözetecek şekilde desteklenmesi; kuraklık koşullarına uygun üretim stratejilerinin, ürün desen ve takvimlerinin çiftçilerle beraber geliştirilmesi; üreticilerin ve hane halklarının yöreye uygun kompost yapım faaliyetlerine başlaması ve yerel katılımcı güvence sisteminin (KGS) oluşturulması da hedefler arasında bulunuyor.

X
X