Güdül Tahtacıörencik Köyü’nün yanı başında, Uruş sınırları içinde planlanan Sepiyolit (kil) ocağı ve işleme tesisi projesine karşı yerel halkın verdiği mücadele kararlılıkla sürüyor.  

Sakin Şehir ünvanlı Güdül ilçesinin en verimli tarım alanlarının ve olağanüstü zenginlikteki yaban hayatının ortasında planlanan tesis, doğal çevreyi ve yerel halkın geçim kaynaklarını olduğu kadar, Ankaralıların yerel ve sağlıklı gıdaya erişim imkanlarını da tehdit ediyor. 

Uruş ve Tahtacıörencik muhtarları ve dernekleri projeye ilişkin “ÇED Gerekli Değildir” kararının iptali ve yürütmesinin durdurulması talebiyle bir dava açmışlardı. Kırsal Çevre Derneği, yapılması durumunda projenin bölgede ortaya çıkaracağı sosyal, kültürel, ekonomik ve ekolojik etkilerle ilgili olarak bir rapor yazdı.

Rapora BU BAĞLANTIDAN erişebilirsiniz.

X
X