Tüzüğümüz: indir

Amacımız:

Dört Mevsim Ekolojik Yaşam Derneği, Ankara çevresinde doğayı ve toplumu gözeten yöntemlerle üretilen gıdalar yoluyla, köy ve kent arasında köprüler kurmayı amaçlar. 

YouTube video

Hayalimiz:

Dört Mevsim Ekolojik Yaşam Derneği, Ankara’da ve çevresinde, insanların doğayla yakın bağlantı içinde olduğu, gıdalarını ve diğer temel ihtiyaçlarını yerel kaynaklarla karşıladığı demokratik bir toplum yaşamı hayal eder.

Çalışma alanlarımız:

Dört Mevsim Ekolojik Yaşam Derneği, amacını gerçekleştirmek için:

  • Doğa-dostu yöntemlerle güvenilir gıda üretimini teşvik eder.
  • Agroekoloji felsefesinin ve yöntemlerinin her ölçekte tanınıp yaygınlaşmasına katkı verir.
  • Tüketicilerin ve gıda topluluklarının üreticilerle yakın temas kurması için çalışır.
  • Gıda topluluklarının oluşmasını ve gelişmesini destekler.
  • Köy ve kent arasında karşılıklı öğrenme ve dayanışma ortamları oluşturur.
  • Ekolojik yaşam, doğal üretim ve yeşil teknoloji pratiklerini uygular ve örnekler.

X
X