Avrupa Topluluk Destekli Tarım Bildirgesi

Giriş

Tüm Avrupa’da insanlar, üretimden dağıtıma ve tüketime kadar gıda sistemlerimizin denetimini ele almak için bir araya geliyorlar. Yerel topluluklarımızı merkeze koyan sistemler oluşturuyoruz. Gıda egemenliğini elde etmek için, kendi gıda ve tarım sistemlerimizi belirleme hakkımızı talep ederek güçlerimizi birleştiriyoruz.

Endüstriyel gıda sistemlerinin yarattığı felakete varan etkilere karşı harekete geçmek için zaman çok uygun. Gıda sadece bir meta gözüyle bakılamayacak kadar önemli. Topluluk Destekli Tarım (TDT) hareketi gıda krizlerine uygulanabilir ve kapsayıcı çözümler yaratıyor. Çeşitlilik içinde birleşmiş bir çoğulluğuz.

Dayanışma içinde yola çıkıyor ve toplumsal bakımdan kapsayıcı, ekonomik olarak yaşatılabilir ve çevresel açıdan sürdürülebilir gıda sistemleri yaratmak için sorumluluk alıyoruz. Avrupa’da yüz binlerce insan, çeşitli uygulamalar, girişimler ve ortak değerleri temel alan ağlar yaratarak TDT’nin işlerliğini kanıtladı.

Var olan sözleşmeler ve deneyimlerden kaynak bulan bu bildirge, TDT hareketinin gelişmesi için ortak bir zemin hazırlamayı amaçlar.

Tanım

Topluluk Destekli Tarım (TDT) bir veya birden fazla üreticiyle halk arasında yapılan uzun süreli, bağlayıcı bir sözleşmeyle çiftçilikten kaynaklanan risk, sorumluluk ve kazançların paylaşıldığı, insan ilişkilerine dayalı doğrudan bir ortaklıktır.

TDT’yi Yönlendiren İlkeler

TDT sabit bir model değildir. Tıpkı bir bahçe gibi dinamiktir: günlük bakımla evrimleşir ve büyür. Her TDT ortaklığı özerktir.

Aynı zamanda TDT hareketini büyütmek için aşağıdaki temel ilkeler üzerinde anlaşıyoruz:

• Toprak, su, tohumlar ve diğer ortak varlıkların bu bildirgede ve 2015 Nyeleni Bildirgesinde bulunan agroekolojik ilkeler ve uygulamalar yoluyla, sorumlulukla gözetilmesi
• Gıda bir meta değil, ortak bir zenginliktir.
• Yerel gerçekliklerden ve bilgilerden kaynak bulan insani ölçüde üretim.
• Bütün katılımcılar için adil çalışma şartları ve düzgün gelir.
• Çevreye ve hayvan refahına saygı.
• Taze, yerel, mevsimsel, sağlıklı ve çeşitli gıdaya herkesin ulaşabilmesi.
• Paylaşılan sorumluluk, risk ve kazançları içeren, doğrudan ve uzun vadeli ilişkiler yoluyla topluluk oluşturma
• Güven, anlayış, saygı, şeffaflık ve işbirliğine dayalı etkin katılım.
• Sınırların ötesinde karşılıklı destek ve dayanışma.

Oluştur – Geliştir – Güçlendir

Avrupa çapında aşağıdaki amaçları gerçekleştirmek için güçlü TDT koalisyonları ve ağları kurmak istiyoruz:

• TDT hareketini güçlendirmek ve yeni TDT örgütlerini geliştirmeye yardımcı olmak.
• Farklı ülkelerdeki TDT örgütleri arasında bilgi ve beceri paylaşımını gerçekleştirmek.
• Çiftliklerimizde ve ağlarımızda katılımcı araştırmaların yürütmek ve desteklemek.
• Hareketin gelişmesi için insanları harekete geçirmek üzere güçlendirmek ve eğitmek.
• TDT’nin bütün toplum için yararlarını göstermek.
• Ulusal ölçekte, Avrupa çapında ve yerel düzeyde ilkelerimizi uygulamak için TDT topluluklarının savunuculuğunu üstlenmek.
• Yerel gıda yönetişimine katılmak.
• Gıda egemenliği hareketiyle birlikte çalışmak ve toplumsal ve dayanışma ekonomisi hareketleriyle var olan işbirliğimizi güçlendirmek.

Bir taban hareketiyiz: TDT’nin gücünün gündelik, pragmatik eylemlerde ve yüzyüze ilişkilerde ortaya çıktığına inanıyoruz.

Birbirimizle, topluluklarımızdaki üreticilerle ve ayaklarımızın altındaki yaşayan toprakla bağ kuruyoruz.

Ortak zeminimiz budur.

Çek Cumhuriyetinin Ostrava kentinde 17 Eylül 2016’da yapılan 3. Avrupa TDT Toplantısında kabul edilmiştir.

X
X